La inițiativa Organizației municipale a PDM Bălți, dăm start unui nou proiect «Un Copil Sănătos», întru identificarea copiilor, cu vârste cuprinse între 10 - 18 ani, și a profesorilor din instituțiile de invațamânt, care suferă de patologia coaloanei vertebrale.

Citește mai departe...

Partidul Democrat din Moldova (rom Partidul Democrat din Moldova.) - formarea stilului european modern, construit pe principiul Partidului Poporului. Una dintre cele mai mari partide din Moldova. Mai mult de 50 000 de membri, organizațiile sale operează în toate raioanele și municipalități, în multe sate.

Identitatea politică a Partidului Democrat din Moldova se exprimă, îndeosebi, prin doctrina sa bazată pe convergenţa ideilor social-democrate din Europa modernă, prin concepţia sa asupra tranziţiei şi a modelului de societate pe care-l propune Republicii Moldova, prin sistemul de valori pe care-l promovează şi prin acţiunea sa politică.

Partidul Democrat din Moldova (PDM) este un partid de centru-stânga modern, progresist, european, care îşi desfăşoară activitatea conform Constituţiei Republicii Moldova, legislaţiei în vigoare şi Statutului PDM.
Doctrina PDM se întemeiază pe principiile social-democraţiei. Ea are ca principale valori: Egalitatea, pentru ca toţi indivizii să-şi poată realiza potenţialul în condiţii echitabile; Solidaritatea, pentru ca toate persoanele să aibă asigurate cele necesare pentru un trai decent şi Libertatea, pentru ca fiecare individ să îşi poată construi proiectul său personal de viaţă.
PDM este un partid modern, cu vocaţie europeană, deschis ideilor novatoare, partid care pledează pentru modernizarea şi dezvoltarea socială a ţării, fiind promotor ferm al democraţiei şi al reformei economice.
Doctrina noastră a fost validată prin admiterea în Internaţionala Socialistă, prin relaţiile bune pe care PDM le are cu Partidul Socialiştilor Europeni şi partidele-surori din mai multe ţări europene.
PDM are marele avantaj de a fi un partid cu cel mai mare număr de oameni competenţi şi politic activi. PDM este o familie de cetăţeni ai Republicii Moldova, îmbinând în sine competenţa, responsabilitatea, democratismul intern, elanul celor tineri şi cumpătul celor experimentaţi.
Partidul Democrat pledează pentru unirea tuturor forţelor politice de centru-stânga care împărtăşesc democraţia şi reformele. Experienţa acumulată de noi în Parlament pe parcursul ultimilor ani a demonstrat că numai prin conlucrare, compromisuri reciproce, prin căutarea şi găsirea unor soluţii optime, avem posibilitatea ca, umăr la umăr, să realizăm un program comun de promovare a valorilor democratice, de transformare a Republicii Moldova într-o ţară prosperă care să devină factor de stabilitate în sud-estul Europei.
 
Valorile fundamentale ale PDM
Partidul Democrat din Moldova promovează şi susţine statul de drept, democratic şi social, cu o economie de piaţă bazată pe competiţia liberă şi onestă, în care demnitatea individului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii, dreptatea socială şi pluralismul politic reprezintă valori supreme.
PDM promovează egalitatea între oameni, prin care toţi cetăţenii beneficiază de aceleaşi şanse pentru a-şi construi viitorul sau pentru a influenţa societatea în care trăiesc. Egalitatea nu înseamnă însă uniformizare. PDM acceptă dreptul cetăţenilor la dezvoltare individuală şi la opţiunii diferite, punând diversitatea la baza egalităţii între oameni.
PDM militează pentru a edifica o societate întemeiată pe solidaritate, pe cooperare, ajutor şi respect reciproc între oameni. Reuşita societăţii stă în eforturile comune ale tuturor membrilor săi şi nu în efortul unui grup restrâns de persoane, sau cel al elitelor.
PDM apără libertatea individului, posibilitatea acestuia de a-şi controla propria viaţă şi de a participa la procesul de luare a deciziilor în societate. PDM urmăreşte păstrarea echilibrului între interesul personal şi cel al societăţii, aşa încât libertatea tuturor cetăţenilor să fie respectată.
Pentru PDM egalitatea, solidaritatea şi libertatea sunt valori indisolubile. O societate cu adevărat echitabilă este o societate în care toţi cetăţenii sunt liberi şi solidari. PDM militează pentru o societate, ce asigură libertăţile cetăţenilor şi îşi asumă responsabilităţile sociale, creând astfel condiţiile unei vieţi demne pentru cetăţenii săi!

Citește mai departe...

Lansat de reforma Guvernului Republicii Moldova, problemele întâmpinate în relațiile cu Rusia și problemele legate de securitatea națională au fost principalele subiecte discutate la întâlnirea cu vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mirchey Pashku, precum și cu liderii fracțiunii Partidului Popular European Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa și fracțiunea verde.

Citește mai departe...